व्हाय धीस कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी दी .

यो  बोयस आय ऍम सिंगिंग सोंग
सौप  सोंग
फ्लॉप  सोंग
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
rhythm correct
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
maintain this
व्हाय धीस कोलावेरी  दी
दिस्तांस ला  मून -यू  मून -यू
मून -यू  कलर-यू  व्हाईट-यू
व्हाईट बेक ग्राउंड  नाईट -यू नाईट -यू
नाईट -यू कलर -यू  ब्लेक -यू
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाईट  स्किन -यू  गर्ल -यू  गर्ल -यू
गर्ल -यू  हार्ट -यू  ब्लेक -यू
आइस  यू  आइस -यु  मीट -यु  मीट -यु
माय  फ्यूचर डार्क 
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
मामा  नोट्स  एदुथुको 
अप दिए  किला  सेक्स  एदुथुको
प्  प्  पान  प्  प्  पा  प्  प्  पा  प्  प्  पा
सरिया  वासी 
सुपर  मामा  रेडी 
रेडी  1 2 3 4
वहा  वत  अ  चेंज   ओवर  मामा
ओके  मामा  नो  ट्यून   चेंज  -यु
किला  ग्लास 
ओनली  इंग्लिश ..
हैण्ड  ला  ग्लास
ग्लास  ला  स्कोत्च 
आइस -यु  फुल -आ  टीअर  -यु
एम्प्टी  लाइफ -यु
गर्ल -यु  कम -यु
लाइफ  रीवेर्स   गेअर -यु
लव  यु  लव यु
ओह  माय  लव यु
यु   शोवेड़  मी  बौव -यु
कावू  -यु  कावू -यु  होली  कावू -यु
आय   वांट  यु   हीअर  नावु -यु
गोद  आय एम् डाईंग   नावु  -यु
शी  इज हैप्पी  हाउ -यु

थिस  सोंग  फॉर  सौप  बोयस -यु
वे  डोंट  हेव चोइस -यु
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
व्हाय धीस कोलावेरी  कोलावेरी  कोलावेरी  दी
फ्लॉप  सोंग
Google Analytics Alternative